Friskvård och sjukvård

Sveriges Socialliberala parti

Enligt Socialliberalerna ska sjukvården helt enkelt fungera! De som blir sjuka ska kunna få bästa möjliga sjukvård, oavsett var de bor, vilken kategori de tillhör – barn, pensionärer, yrkesverksamma, arbetssökande osv. – eller vilken typ av sjukvård patienten väljer.

Socialliberalerna anser att debatten som pågår i dag fokuserar för mycket på möjligheten att tjäna stora pengar i privat regi eller att spara pengar i offentlig regi på sjukvården. Debatten borde istället handla om att vården fungerar och först då, när den fungerar tillfredsställande, är vi villiga att titta närmare på eventuella ekonomiska vinster och besaringar. Det borde vara naturligt att eventuella vinster, vare sig det gäller privat eller offentlig vård, går tillbaka till verksamheten och kommer patienterna tillgodo så att den jobbiga perioden när man är sjuk ska bli en så positiv upplevelse som möjligt.

Socialliberalerna anser att människors välbefinnande inte bör äventyras. Vi tycker också att den livskvalitet som medborgarna får i vårt land, oavsett om man är frisk eller sjuk, ska ge en känsla av att Sverige är ett rikt land. Idag utgår tyvärr debatten utifrån synen att vi är ett fattigt land. Det är vi inte. Det är bara pengarna som går ner i fel fickor och svarta hål som vare sig kommer vården eller patienterna till godo.

Så låt oss börja i rätt ände! Låt oss skapa ett rikare Sverige genom att erbjuda varje svensk kunskap och medvetenhet om att vi bryr oss, visar medkänsla genom god vård och ger ett gott bemötande. Ingen väljer att bli sjuk av fri vilja och sjukdom kan drabba alla, oavsett ålder, kön och förmögenhet. Därför måste vi vända debatten och se de mjuka värdena istället för att räkna på hur mycket man kan tjäna på varje patient. Det är socialliberalt!

Vidare anser Socialliberalerna att vi måste ha många fler läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan vårdpersonal, inte färre! Helst ska vård, och förebyggande vård, kunna ske så tidigt som möjligt och helst hemma hos patienten vid lindrigare besvär. När sjukdomen är ett faktum har vi i Socialliberalerna ett konkret förslag till åtgärder som både kan minska risker, kostnader och framför allt påskynda tillfrisknandet. Enligt forskning gjord på området är kommunikation mellan patienter och vårdpersonal en starkt bidragande orsak till felbehandling eller långsam återhämtning. Vi vet från studier gjorda på området att detta är ett faktum. Socialliberalerna är, till skillnad från andra partier, öppna för sådana studier och lösningar som inte heller kostar mycket. Här är skillnaden mellan oss och andra politiska partier.

Socialliberalerna vill återinföra världens bästa sjukvård; ett oförtjänt rykte som Sverige fortfarande har när det kommer utanför våra gränser. Vi kan åstadkomma mycket av detta genom att införa en större och bättre medvetenhet hos våra arbetsgivare och medborgare så att vi förebygger många sjukdomar, men också genom att erbjuda kostnadsfria läkar- och tandläkarbesök. Vi måste också arbeta med förebyggande friskvård! Då kommer sjukvården att kosta mycket mindre och den stora vinsten är friska och glada samhällsmedborgare!

Vi ska också ta hand om våra barn på ett sådant sätt att de inte utsätts för sjukdomar eller brott som leder till sjukhusvistelse eller dålig hälsa. Framför allt måste den mentala hälsan tas på allvar på helt annat sätt än man gör i dagens sjukvård. Man kan inte meddela vårdnadshavare eller skolan att det inte finns resurser inom psykvården! Det ska inte få vara tillåtet att säga att ”pengarna är slut”, får då får man helt enkelt ta fram pengarna från andra verksamheter som inte drabbar människor på liv och död!

Det måste även finnas ett helt annat förhållningssätt kring hur vi ser på korttidssjuka och långtidssjuka och inse att de inte har samma förutsättningar att vara på arbetsplatsen eller fungera på ett normalt sätt i sina hem.

Sverige är ett land som skulle kunna vara världsledande inom flera medicinska områden. Mycket mer pengar måste avsättas till forskning inom medicinområdet och vi vill stödja alla typer av investeringar så att vi kan bli ett föregångsland för resten av världen. Vi ser behovet och vikten av det speciellt nu i post Covid-eran. Därför är vi beredda att satsa ytterligare 25 miljarder kronor på sjukvården, men då måste organisationen kring vart pengarna tar vägen reformeras ordentligt först!