Forskning och Vetenskap

Sveriges Socialliberala parti

Alla är inte medvetna om att forskning är viktig, eller ens livsviktig. Kommunikationen mellan den vetenskapliga världen och allmänheten är inte riktigt så bra som den borde vara. Den svenska staten har under lång tid varit mindre framgångsrik i att förse samhället med den senaste forskningen på ett sätt som lätt kan förstås av en vanlig medborgare som inte ägnar sig åt vetenskap.

Pågående forskning är viktig och nödvändig men inte alltid så självklar för alla. Många människor är inte medvetna om att till exempel barnadödligheten har minskat på grund av vetenskaplig forskning eller att många epidemier nästan har utrotats med hjälp av vacciner utvecklade av forskare. Det var väldigt tydligt nyligen under Covid19-pandemin. 

Ofta relaterar människor till forskning som att det har att göra med utvecklingen av rymdfarkoster, resor till andra planeter och studier av mörk materia – saker som de inte tror att de kommer att ha direkt nytta av. Men även i dessa fall finns det många produkter och mycket kunskap som kommit till användning i vardagen. Saker som effektivare solceller och batterier, bättre tyger för kläder, gps:en i våra bilar och mobiler etc. kommer från rymdforskningen.

De senaste åren har anslagen till forskningen minskat. Sveriges högskolor och universitet får mindre bidrag och måste i vissa fall till och med lägga ner projekt. Regeringen och politiker säger att antalet studenter minskar och att de som söker till högre utbildningar är utländska studenter. Det är deras motiverade anledning till att ge mindre pengar till universiteten och forskningen.

Ju fler studenter vi har på högskolorna och universiteten, desto fler har tillgång till forskning. Och ju fler människor kommer i kontakt med vetenskapen, desto bättre medborgare får vi. Det är ett stort problem i Sverige att många politiska partier inte har siktet inställt på lång sikt och att de inte ser en ljus framtid med vetenskapliga resultat och innovationer utvecklade av forskare. Skälen till det är rädsla för att ha upplysta medborgare som inte kommer att lita på de politiker och makthavare som bygger sin politik på andra grunder än vetenskap och fakta. Att i det läget minska antalet platser och resurser till den akademiska världen är att motverka en bättre framtid. Det är därför Socialliberalerna är ett framtidsparti och det är också därför vi är annorlunda än de andra politiska partierna.

Socialliberalerna vill drastiskt öka anslagen till forskning som sker på högskolor och universitet, men också den typ av forskning och utveckling som sker på företag som framför allt forskar på gröna och rena energikällor och kemikalier som inte påverkar miljön vid utvinning mm.

Därför föreslår Socialliberalerna mycket högre ekonomiska resurser, såväl som mänskliga resurser, för forskning och framför allt för att publicera de framgångsrika resultaten på ett sätt så att medborgarna kan förstå vetenskapen och varför den är bra för oss. Sverige som land kan inte konkurrera med billig arbetskraft, men vi kan definitivt konkurrera med vårt kunnande, med uppfinningar och med nya upptäckter. Sverige har en lång historia och kultur inom forskning och innovation. Det är här vi kan bli nummer på och ledande internationellt! Därför vill Socialliberalerna satsa 25 miljarder forskning och utveckling!

Se  den här videon och bli inspirerad av en vetenskapsman, Shawn Douglas, om hur vetenskap och forskning kan hjälpa till att hitta nya lösningar på globala problem.