Arbetsmarknadspolitik

Sveriges Socialliberala parti

På sikt, är vi i Socialliberalerna, övertygade om att det kommer att finnas en universell basinkomst (UBI) för människor i framtiden. De flesta jobb kommer att vara datoriserade och robotiserade med artificiell intelligens (AI). Men redan nu och fram till den dagen anser vi att människor ska kunna få välja vilka jobb de vill ha. 

Vissa människor föredrar att vara aktiva medans andra gillar ett lugnare jobb. Vissa kommer att arbeta på resande fot och andra hemifrån. Gemensamt för alla är att Socialliberalerna har lösningar på hur det kan fungera redan idag. Med våra förslag skulle vi rent teoretiskt kunna komma ner till praktiskt taget noll procents arbetslöshet och vi kan alla ha en fast inkomst utan stress och dåliga arbetsmiljöer.

Vi är övertygade om att människor kommer att vilja arbeta med något de brinner för eller känner är roligt. Ingen ska behöva arbeta mer än 30 timmar per vecka av flera anledningar. Forskare har visat att människor tenderar att stressa mindre om de arbetar runt 30 timmar. Ju mindre stressiga medmänniskor, desto bättre hälsa bland medborgarna. 

Det finns också en annan fördel. Fler kan få jobb eftersom tjänster öppnas om fler väljer att arbeta 30 timmar i veckan. Det blir en win-win-situation och det finns många fler som får möjlighet att vara kreativa, innovativa eller till och med uppfylla sina drömmar.

Vår övertygelse är att den som gör något som den gillar att göra så kommer det inte att kännas som att det är jobb. Alla som får göra vad de helst önskar göra, kommer inte att känna någon press från en chef som säger åt dem att arbeta hårdare eller jobba övertid för att hinna med. Naturligtvis kommer många entreprenörer att vilja arbeta mycket mer än 30 timmar i veckan, och det ska de självklart kunna göra. Skillnaden är att ingen kommer att tvinga dem att arbeta mer. Alla kommer att få fullt betalt motsvarande en heltidstjänst på 40 timmar i veckan idag och kan istället få ägna mer tid med familj, barn, vänner och träning eller annat som gör att man mår bra. 

Människor ska även kunna få välja vilka dagar de ska jobba. Vissa föredrar tre dagars helger, andra föredrar att jobba varannan dag och ytterligare andra kanske vill jobba 5-6 timmar om dagen flera dagar i rad. Ändå finns det många fördelar genom att folk slipper stress och kan känna mer lugn och ro i sina sinnen och kroppar.

Socialliberalerna är Sveriges framtida parti! Vi har visionerna, lösningarna och det bästa för varje individ att göra sina egna val. Om vi inte börjar anpassa oss redan nu till hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut så kommer vi hamna på efterkälken. Låt oss istället ta till oss AI och dra nytta av den där det hjälper oss människor. Sen ska man självfallet vara uppmärksam på företag eller makthavare som försöker använda teknologin på felaktigt sätt för att skada människor, djur och naturen.