Månad: maj 2023

Sveriges Socialliberala parti

Gemensam EU-politik för migration

Ur ett socialliberalt perspektiv är det viktigt att EU har en gemensam syn på migration eftersom det möjliggör en samordnad och effektiv hantering av migrationsfrågor, vilket i sin tur kan bidra till en mer rättvis och hållbar migrationspolitik. En socialliberal syn på migration handlar om att främja frihet, rättvisa och humanism. Det innebär att man…
Läs mer