Svenska folkets förtroendekapital för riksdagspartierna är förbrukat!

Sveriges Socialliberala parti

Svenska folkets förtroendekapital för riksdagspartierna är förbrukat!

Det finns idag ingen komplett svensk riksdag som värnar om individens rättigheter i samhället och aktivt arbetar utifrån FNs mänskliga rättigheter.

Att det behövs förändring råder det ingen tvekan om. Dagligen påminns vi om auktoritärt våld, både i fysisk, mental och monetär form.

Stopp, det räcker nu

Många tidigare politiker har öppet förklarat att de tappat förtroende för de partier som de en gång såg som sin hemvist. Individer hos både Liberalerna, Socialdemokraterna men även hos andra har insett den nya väg partierna valt. 

Många söker sig därför till mer socialliberala alternativ, partier som Socialliberalerna, Human Framtid, Piratpartiet, Enhet och Volt.

Tidigare partiledare har tidigare uttalat sig starkt negativa till den auktoritära högersväng som deras partier gjort på den politiska arenan.

Med Johan Pehrsons, numera katastrofala uttalande, och övriga nu sittande som ministrar, i en regering som influeras av nationalsocialistiska influenser så måste vi ställa oss frågan, vart är vi på väg? 

Har riksdagspartierna överhuvudtaget kvar någon värdegrund och följer de den ideologi som en gång var deras själ och grund?

Vart är Sverige på väg?

Tidigare partiledare och kända förespråkare hos Liberalerna/Folkpartiet farhågor är nu besannade. De menar att alla försök att närma sig högerkonservativa, och till och med främlingsfientliga partier, är allt annat än liberalt.

Dessutom har SD’s partiledare och flera andra i toppen tydligt uttryckt att socialliberaler är deras fiender och att de önskar att Liberalerna åker ur Riksdagen.

Antingen slåss partierna om att företräda företagen, fackföreningarna eller etniska grupper. Mer styrda av lobbyister än sintt eget partis ideal och det man gick till val på.

De sittande riksdagspartierna har sålt sig själv, sin värdegrund, pålitlighet för populism och polarism.  

Därför måste det finnas ett parti som företräder individen, som faktiskt går att lita på, sett ur värdegrund, ideologi och grundläggande etik.

Det finns andra politiska alternativ som kämpar för människan, som kämpar för klimatet. Inte ens Miljöpartiet har det längre som profilfråga, utan har valt att bredda sig på bekostnad av miljöfrågorna.

Det som skiljer de tidigare nämnda partierna från övriga riksdagspartier är att de vill behålla vårt lands position som förkämpe för en kärnvapenfri värld, en fanbärare för fred och diplomatiska lösningar så långt det är möjligt. 

Att agera för mänsklig och humanistiskt utveckling och inte undergång.

Det finns andra vägar att välja mot Rysslands krigshets

Personligen ser vi gärna att Sverige använder EU och FNs styrkor som samlad kraft och aktivt påverkar nationer som direkt bedriver krig, stödjer eller finansierar verksamheter som berövar dig som individ dina rättigheter och hotar varje lands suveränitet och frihet.

Nog vill Sverige expandera humanitärt arbete, motverka tillgången till vapen, som kan användas för att hindra demokrati och din rättssäkerhet. Nog bill vi erbjuda mer stöd till behövande och att reducera demoleringstakten av vår primära resurs, vår jord.

Människan och klimatet måste gå först!

Utan detta spelar det ingen roll vilken regering vi har för Sveriges framtid. Mänskligheten kommer gå under om inte klimatfrågorna tas på fullaste allvar!

Ideologiskt så saknas det bäring hos sittande regering. Deras tidigare rop om att följa Danmark är idag kanske mer ett envist eko, än verklig intention.

Danmark har sagt sitt och samtidigt gett tummen ner för auktoritära influenser och en främlingsfientlig politisk inriktning.

Sverige och världen behöver politiska aktörer som har mod att stå upp mot våld, lögner och motverka det demokratiska förfall vi ser runt omkring oss, mod att driva politik som bygger på tillit, en stark ideologi och med individen i centrum.