STARTSIDA | VÅLDTÄKTER | MISSKÖTSEL | ARBETSLÖSHET | SJUKDOM | FATTIGDOM | BOSTÄDER | TEKNIK | 


Teknik - på gott och ont!
Vi vet idag att tekniken har sina fram- och baksidor, att den kan användas på gott och ont. Vi har sett hur viss teknik hjälpt oss framåt, att bestiga berg av problem och övervinna hinder på både personligt och professionellt plan. 

Men vi har också sett hur teknik kan användas fel; i krig för att döda andra medmänniskor, för att skada eller för att få kontroll över andra. 

Idag är det fullt möjligt för dator-hackare - och därmed även andra regeringar - att ta sig in i praktiskt taget vilken dator eller teknisk mobil enhet. Med enkla medel och några tangent-tryck kan ett lands elnät, kärnkraftverk eller transportsystem slås ut. Förarlösa s.k. drönare kan tas över och hota helt andra tänkta mål med en dator på andra sidan jorden. Mobiltelefoner och identiteter kan kapas. Nya bilar med datorer kontrolleras och människor övervakas med de små chip som finns i skor, körkort och andra spårningsbara hjälpmedel som vi använder oss av. Kort sagt kan vi mista både allt vi äger och vår rätt till ett fritt liv i ett fritt land.

Det är kanske inte av så stort intresse för en främmande makt att kunna styra din diskmaskin (om du händelsevis skulle ha en sådan diskmaskin som går att fjärrstyra med exempelvis mobiltelefonen), men det är mycket troligt att vårt land utsätts för virtuell krigföring än att någon rullar in med stridsvagnar och försöker beskjuta oss med missiler. Därför borde vi prioritera om vårt militära försvar och anpassa oss till framtida potentiella hot. Det skulle inte bara hjälpa oss att skydda vårt land, utan även spara en massa miljarder som vi istället skulle kunna fördela på utbildning, forskning, utveckling och omsorg. Dessa miljarder skulle kunna hjälpa oss in i framtiden, skapa arbeten, ge oss en särställning som ett föregångsland och världsledande på många olika områden såsom miljö, utbildning och sjukvård.  

Socailliberalerna ser teknik som något som ska kunna föra Sverige in i framtiden där alla får vara med och alla kan ta del av den goda sidan med just teknik. Många tekniska produkter och tjänster utvecklas av företagen, men även vid våra högskolor och universitet. Den forskning som bedrivs i nära samarbete mellan de akademiska fakulteten och näringslivet gynnar vår tillväxt och våra jobb. Det kan röra sig om såväl nano-teknik inom medicinska områden som förbättrad design för handikappade eller nya produkter för en grönare energi.

Teknik är således en viktig del i vår vision och hur vi vill att Sverige ska ledas in i framtiden. Genom att visa på de goda användningsområdena, istället för som idag tillverka vapen och krigsmateriell, ska vi kunna dela med oss till andra för att förbättra vår värld. Den som vågar ställa upp på en sådan syn och som vill att vi i Sverige ska använda teknik på rätt sätt borde även kunna ställa upp på vår politik.

Socialliberalerna vill ena länder och människor, inte söndra och splittra dem!

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu