| STARTSIDA | IDEOLOGI | SKOLPOLITIKUNGDOM | SJUKVÅRD | FORSKNINGMILJÖEKONOMI |

Framtidens jobb skapas utan stora kostnader!


Daniel Pink är författare och journalist samt jur dr vid Yale Law School i USA

Vi har inte för avsikt att räkna upp hur många hundra eller tusentals jobb som vi kommer erbjuda när vi sitter i regeringsställning. Vare sig vi, eller någon annan, kan i den positionen säga att det ska anställas 500 personer här eller där. 

Det vi däremot kommer göra är att skapa möjligheter för alla som inte har ett jobb, eller inte har ett jobb de trivs med, att kunna skapa sitt eget jobb eller hjälpa en familjemedlem eller vän att skapa sig ett jobb.

Vi tror på fullt allvar på att om man gör det man tycker är roligt så gör man ett bra jobb. Sverige ska dessutom satsa ännu mer på det som vi är bra på, nämligen innovationer, forskning och utveckling.  Enligt en rapport från World Economics Forum som presenterades den 9 maj, 2010, visar det sig att vi är bra på dessa saker och därför anser vi att man borde satsa mer på det. Sverige ligger i topp bland EU-länderna som det mest konkurrenskraftiga landet och på plats 4 på den globala listan (efter Schweiz, USA och Singapore). Det betyder i klartext att Sverige kommer kunna skapa fler arbetstillfällen genom nytt företagande, nya idéer och ökad forskning. Sverige borde ta täten på den globala marknaden. Den vägen kan vi säkra vårt lands och våra invånares framtid.

Våra politiska partier håller på att skapa ett �Kejsarens nya kläder� med sin politik. De lovar miljarder till vänster och till höger. De säger att de vill satsa pengar på olika åtgärder, men alla dessa åtgärder leder till att vi fördjupar den pågående krisen istället. Vad vi inte behöver är att vanliga skattebetalare ska betala pengar till de åtgärder, stimulanspaket och företag som inte behöver pengar, till de områden som inte är krisdrabbade och till de myndigheter och organisationer som idag klarar sig utan dessa pengar. Istället borde vi på sikt sänka skatterna till 15% och skippa alla mellanhänder så att pengarna gör nytta där de behövs. Politikerna, börserna och bankerna spelar ett vågat spel med vår och våra barns framtid. Är det så vi vill ha det?

Att säga att vi inte kan leva av pappret som våra pengar är tryckta på är lite förenklat och ger motståndarna ett läge att smasha in en boll som vi serverat på ett fat. Men om vi istället kan övertyga varandra om, och vittna om att det som våra politiker fått hålla på med senaste 30 åren, så kan vi bevisa att vi inte kan leva på tomma löften där de själva livnär sig på alla lögner de tvingar på oss. Och om vi inte tar detta på allvar nu så kommer politikernas misstag att hamna i knät på oss medborgare. Sverige kommer gå i konkurs som Island, Grekland och andra länder som väntas göra dem sällskap inom kort. Inte ens ett land som USA sitter säkert. 

Trots att våra svenska politiker pratar om att våra statsfinanser är goda så är Sverige som land oerhört beroende av export och de andra ländernas situationer. Vi måste därför skapa ett nytt system - en ny svensk modell - som inte bara ska rädda oss från det oundvikliga, utan även stå som modell för resten av världens länder. Den modellen kommer vi beskriva längre fram och den har tagits fram av innovativa personer som ett yttersta bevis på att vårt land besitter kunskap och hög kompetens. 

Vi måste börja med att skrota våra börser som de är uppbyggda idag, och hoppas på att de stora internationella börserna går samma öde till mötes. Ursprungligen så var tanken att man skulle hjälpa företag som hade nya, utvecklande produkter eller affärsidéer. Det finns vissa små börser som fortfarande har detta fokus. Idag handlar de större börserna mest om att spekulera bort en massa pengar, vilket vi nyligen fått bevittna på världens börser. Bara genom att ta bort dessa spekulativa kvartalsbörser försvinner det riskfyllda lotteri där man spelar bort, inte bara individers pengar, utan företags, bankers och hela länders ekonomier. Därefter måste vi lägga om våra vanor där vi inte är beroende av lånade pengar från andra länder, utan istället på faktiskt innehåll i det vi gör och det vi tjänar vårt levebröd på. Vi väljer att inte använda ordet �pengar� då det får oss att tänka på det nuvarande systemet vi omger oss med. Vi väljer heller inte att bara ersätta ordet med ett annat ord, för det ska inte vara något som vi tidigare haft, utan på sikt ett helt nytt system.

Hur ska vi då ge folk möjlighet att skapa sina egna jobba, komma med nya innovationer inom exempelvis nya, miljövänliga energimedel, rengöring av nedsmutsade områden och skapandet av en ny ekonomisk tillvaro för oss och våra barns framtid?

Jo, vi kan exempelvis ge varje svensk , från 16 års ålder, 250,000 kronor som ska användas till att skapa ett nytt företag, ta fram en ny innovation eller utvecklar något redan befintligt så att det finns en vinning för framtida generationer. De här pengarna kostar mycket mindre än alla stimulanspaket för att rädda banker, företag och alla jobbåtgärdsprogram tillsammans. Den gör att vi, förutom att vi kan skapa nya jobb och göra oss oberoende av det befintliga ekonomiska systemet och beroendet av olja genom att vi får mer pengar att betala av de statliga lånen, även kommer kunna erbjuda mer livskvalitet i form av bättre skolor och sjukvård samt omsorg av pensionärer och våra allra yngsta barn. Det blir en investering i vårt lands framtid och i dess invånare, våra barn och barnbarn. Pengarna avsatta till nytt företagande kan även användas till högskolestudier för den som vill fortbilda sig eller börja forska. Om personen vill använda pengarna till studier, till att skapa sig ett jobb som dj, kläddesigner, bli idrottare eller musiker så ska det också kunna ses som en investering. Alla dessa individer blir mycket god PR för vårt land när de lyckas och blir kända svenskar världen över. 

Till kritikerna: Nej, det här är ingen ny bubbla, utan tvärtom botemedlet på den pågående bubblan med stimulanspaket över hela världen som ska rädda oss och våra medborgare när alla de andra ekonomierna och länderna faller som korthus. Har vi tur kommer de att snegla på oss och tittar på vad just de är bra på och följer sedan vårt exempel innan de kollapsar. 

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu