| STARTSIDA | IDEOLOGI | SKAPA JOBBSKOLPOLITIK | SJUKVÅRD | FORSKNINGMILJÖEKONOMI |

Sjukvård ska, enligt Socialliberalerna, fungera! Den som blir sjuk ska helt enkelt kunna få bästa möjliga sjukvård, oavsett var man bor, vilken kategori man tillhör - barn, pensionär, yrkesverksam, arbetssökande osv - eller vilken typ av sjukvård patienten själv väljer.

Socialliberalerna anser att den debatt som idag sker kring sjukvården fokuserar alltför mycket kring möjlighet till vinstuttag eller inte. Debatten borde istället handla om att sjukvården ska fungera och sedan, när den fungerar tillfredsställande, är vi villiga att titta närmare på eventuella vinster. Det naturliga borde vara att eventuella vinster, oavsett om det gäller privat eller offentlig vård, går tillbaka till verksamheten och gynnar patienterna så att den, allt som oftast, obehagliga perioden då man är sjuk ska bli så angenäm och behaglig som möjligt.

Socialliberalerna anser att man inte ska tumma på människors välmående. Vi tycker även att den livskvalitet som medborgarna får i vårt land, oavsett om man är frisk eller sjuk, ska ge en känsla av att Sverige är ett rikt land. Idag rasar tyvärr debatten utifrån ett synsätt att vi är ett fattigt land.

Så låt oss börja i rätt ände! Låt oss skapa ett rikare Sverige genom att erbjuda varje svensk en känsla av att vi bryr oss om, visar medkänsla genom god vård och ett bra bemötande. Ingen väljer av fri vilja att bli sjuk och sjukdom drabbar alla, oavsett ålder, kön och rikedom. Därför måste vi vända på debatten och se de mjuka värdena istället för att räkna på hur mycket man kan tjäna på varje patient. DET är socialliberalt!

Vidare anser Socialliberalerna att vi måste ha många fler läkare, sköterskor, tandläkare och annan vårdpersonal, inte färre! Helst ska vård, och förebyggande vård, kunna ske så tidigt som möjligt och gärna hemma hos patienten för lindrigare besvär. När sjukdomen är ett faktum har vi i Socialliberalerna ett konkret förslag på åtgärd som kan både minska risker, kostnader och framför allt påskynda tillfriskningen. Enligt forskning som gjorts på området är kommunikation mellan patienter och sjukvårdspersonal en starkt bidragande orsak till felbehandling eller långsamt tillfrisknande. Vi vet genom studier som gjorts på området att det här är ett faktum. Socialliberalerna är, till skillnad från andra partier, öppen för sådana här studier och lösningar som dessutom inte kostar så mycket. Här är skillnaden mellan oss och andra, trötta politiker som tvingas gå i samma gamla hjulspår som deras partier kört fast i under flera sekler utan framgångsrika resultat.   

Socialliberalerna vill återinföra världens bästa sjukvård; ett oförtjänt rykte som Sverige fortfarande har när man kommer utanför våra gränser. Mycket av detta kan vi uppnå genom att införa ett större och bättre medvetande hos våra arbetsgivare och medborgare så att vi förebygger många sjukdomar, men även genom att erbjuda kostnadsfria läkar- och tandläkarbesök.

Vi måste även ta hand om våra barn på ett sådant sätt att de inte utsätts för sjukdomar eller brott som leder till sjukhusvistelse eller dålig hälsa. Det måste bli en helt annan kultur kring hur vi ser på de sjuka och, för tillfället eller för en längre period, inte kan vara verksamma på arbetsplatser eller fungera på ett normalt sätt i sitt hem.

Sverige är ett land som skulle kunna vara världsledande på flera medicinska områden. Det måste tillsättas mycket mer medel till forskning inom medicinområdet och vi vill stödja all sorts satsning så att vi kan bli ett föregångsland för resten av världen.Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu