STARTSIDA | VÅLDTÄKTER | MISSKÖTSEL | ARBETSLÖSHET | SJUKDOM | FATTIGDOM | BOSTÄDER | TEKNIK | Alla kan tyvärr drabbas av sjukdom eller en trafikolycka. Vi kan skydda oss mot vissa saker men ingen kan skydda sig mot allt. När olyckan därför är framme kan det vara skönt att veta att man blir väl omhändertagen och att ens anhöriga också får det stöd de kan behöva. 

Den svenska sjukvården är på många håll mycket bra även om vi ibland kan uppleva att det kan ta tid. Socialliberalerna är ett parti där vi prioriterar vård och omsorg och vi värnar om varje individs rättighet till vård. Men vi menar också att många saker kan bli mycket, mycket bättre.

Man väljer inte att bli sjuk. Då måste myndigheter finnas där att stötta både med vård och med ekonomiska medel. Att bli sjuk ska inte vara detsamma som att man riskerar att bli utslagen från samhället. Idag blir många det när de är sjuka en längre tid. 

Vissa kan befinna sig i vårt land och bli sjuka men ändå inte våga uppsöka vården för att de är rädda för att bli utvisade ur vårt land. Där är socialliberalerna verkligen de mänskligas parti som värnar om varje individ. Vi kan inte vara det land som tittar bort när någon ligger sjuk eller skadad. Vi måste våga vara den gode samariern som hjälper den som ligger nedslagen i diket. Vem vet, nästa gång kanske det är vi själva som ligger där och behöver hjälp. 

Men som vi nämnt redan så kan en hel del förebyggas också. Man kan anpassa arbetsplatser och skolor på ett bättre ergonomiskt sätt så att man inte får t.ex. utslitningsskador. Man kan även vaccinera sig, hålla rent omkring sig och forska kring sjukdomar för att hitta sätt att inte bli sjuk. Därför vill vi att mycket mer resurser går till detta. Man ska inte behöva bli intagen på sjukhus för en sak och åka därifrån med en smitta som man fått under vistelsetiden på sjukhuset. 

Noggranna kontrollorgan och myndigheter måste se till att det här efterlevs och hålls för vår hälsa är viktig för oss själva och för samhället. Då kan man lägga resurser på att vi ska må bra istället för att det ska behöva kosta mer när olyckan inträffat. Det borde vara en rättighet att må bra och ha friskvård både på arbetsplatser och i skolan i större grad än idag.

En annan mycket viktig del för att hjälpa folk tillbaka från sin sjukdom är att det sker en bra dialog mellan sjukvårdspersonal, handläggare från försäkringskassan och den som är sjuk. Kommunikation är inte självklart idag. Många patienter kan känna sig tvingade och pressade i situationer när de inte får vara delaktiga i beslut kring behandling och tillfrisknande. Myndighetspersoner och kunnig vårdpersonal kan ibland utan att tänka på det prata över huvudet på patienten istället för att få den drabbade att känna sig delaktig.

Forskningen visar att människor tillfrisknar fortare när de känner sig delaktiga i beslut och att kommunikation är en mycket viktig del i sjukvården och borde ha en större och bredare roll. Med den här typen av synsätt på sjukvården anser vi att Socialliberalerna kan erbjuda ett bättre alternativ för medborgarna. 

Socialliberalerna inser att ett friskare Sverige är ett rikare Sverige, inte bara i pengar, utan även i antal friska och välmående invånare! 

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu