STARTSIDA | VÅLDTÄKTER | MISSKÖTSEL | ARBETSLÖSHET | SJUKDOM | FATTIGDOM | BOSTÄDER | TEKNIK | Misskötsel av våra unga, gamla och handikappade har det rapporterats om i våra medier en hel del de senaste åren. Det ser vi mycket allvarligt på och enligt vår människosyn ska vi behandla varandra med respekt, med medmänsklighet och med värme.

Hela vår ideologi bygger kring att visa medmänsklighet och att rå om varandra. Samtidigt får det inte bli ett kollektivt synsätt som gör att alla behandlas lika, för vi har alla olika behov. Det är snarare på grund av tron att alla har samma behov som kanske gjort att det gått så snett inom omsorgen och vården. Larmrapporter om misskötsel av demenssjuka eller gamla vid äldreboenden, kvarglömda småbarn i skogen efter utflykter och sjuka som behandlas felaktigt av skötare eller helt enkelt glöms bort är oroande signaler i vårt samhälle!

Vi tror dock inte att högre straff för skötarna hjälper, eller ens förbud mot att driva vård och omsorg i privat regi skulle lösa problemen. Istället anser vi att ansvarsbiten måste ses över. Det ska inte gå att skylla på andra och komma undan sina ansvar. Med ansvar följer skyldigheter som måste efterlevas och har man en position som innebär mer ansvar så har man i regel ofta även mer betalt i lön eller kompenseras på andra vis. Det gäller inom alla områden och inte ens politiker ska kunna undgå det ansvar de får ersättning för.

Samhället tar för lätt på de utsattas rättigheter. Den utsatte kan vara sjuk, gammal eller vara minderårig och därför inte kapabel att kämpa för sina rättigheter. Där måste staten, inte bara kunna garantera att deras rättigheter skyddas, utan även se till att detta genomförs. Annars är det lätt att saker hamnar mellan stolarna och de som redan blivit utsatta för misskötsel eller våldsbrott blir ännu mer åsidosatta och utsatta.

Var och en som anser sig illa behandlad ska ha rätt att när som helst kräva ändring eller stöd för att komma till rätta med situationen. Denna rättighet ska vara lika över hela landet, och inte skilja beroende på vilken kommun eller vilket landsting man bor i. 

Socialliberalerna anser att barnkonventionen måste kunna instiftas i svensk lag! Det är mycket förvånande att svenska regeringar, både under alliansen och under socialdemokratisk ledning, inte velat göra detta! Det är ett område där vi i Socialliberalerna inte är beredda att kompromissa bort. Vi ser och hör dagligen vittnesmål som delar med sig av berättelser där barn i Sverige far illa. Det kan aldrig varia okej att ett barn far illa i Sverige under 2000-talet! Vi håller den svenska regeringen och riksdagens ledamöter direkt ansvariga för alla dessa brott som begås mot barn i vårt samhälle, oavsett vem det är som begår brotten mot barnen.

Vi är det nog det enda svenska parti som inte tycker att det ska behövas utredas huruvida barnkonventionen ska bli svensk lag eller inte. Vi anser att det är en skyldighet för Sverige att lagstifta om det och en rättighet för alla våra barn i landet, precis lika viktig - om inte än viktigare - som att det ska råda frihet och demokrati i vårt land!

Socialliberalerna ser mycket allvarligt på att det inte redan genomförts i en svensk riksdag att barnkonventionen ska gälla som svensk lag och tycker det är mycket anmärkningsvärt att våra svenska politiker inte tagit detta på allvar. Vi ifrågasätter därför om våra politiker verkligen lyssnar på svenska folket och om de därför borde få kalla sig för folkvalda representanter.

Socialliberalerna vill ha en ändring nu!


 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu