Miljöpolitik

Sveriges Socialliberala parti

Se filmklipp

Kan vi köpa lycka med pengar och med nya saker? Vilket pris har den? Vad händer sen? Ja, det är frågor värda att ställa oss själva. I videoklippet ovan (inspelat av ett amerikanskt institut men baserat på forskning och gäller därför även andra länder) kan vi få några av svaren.

För Socialliberalerna är miljön inte bara en liten paragraf i ett politikprogram. Vi är det enda gröna socialliberala alternativet. Det kan vi stolt säga eftersom vi tar globala och lokala miljöproblem på största allvar! Även som parti undviker vi helt att använda tryckta pappersdokument eller reklamblad. Vi ser alla delar som viktiga bidrag till att förbättra miljön.

Vi är alla medvetna om att vi är hårda mot vår planet och använder mer resurser än vi borde. Vi är också medvetna om att västvärlden tar mest resurser och samtidigt förorenar mest. Ändå är det de fattigaste människorna och länderna som drabbas hårdast av våra handlingar och kommer att bli ännu värre om vi fortsätter på det här sättet utan att hitta lösningar.

Sverige måste agera nu och ta miljöhoten på största allvar! Inte under om 50 år. Inte om 20 år heller och inte om 5 år, utan redan i år! Vi kan inte bara vänta på politikerna och deras vackra ord om vad som måste göras. Ord och löften kommer de inte att kunna hålla eftersom de redan har målat in sig i ett hörn med olika avtal och lagar. Vi måste börja samarbeta och arbeta med parallella frågor idag och inte skjuta upp våra problem för kommande generationer. Det råder idag en enorm energifattigdom som nästan ingen pratar om och definitivt inga politiska partier. Det är som om det inte existerar, men det gör det i allra högsta grad. Vi har lösningen men återkommer till det längre fram.

Socialliberalerna tror inte på att koppla samman miljölösningar med högre skatter eller dyrare priser. Man kan tänka, leva och äta grönt och miljömedvetet även utan att det måste bli dyrare. Vi vill inte ha högre skatt på kött som är fullt av välbehövliga poteiner för barn och som påverkar de som inte har rösträtt i valen. För många barn i Sverige är skollunchen dagens enda lagade måltid. Om vi ​​på allvar vill att våra barn ska vara friska och förebygga framtida sjukdomar och problem, då måste vi tänka två gånger innan vi drar ner på proteinkällorna. Det betyder inte att vi inte inser hur köttindustrin bidrar starkt till ökat koldioxidutsläpp och andra växthusgaser som metan. Men vi har andra lösningar som är mljövänligare.

Vi kan inte heller lösa problemen genom att sänka priser med skattemedel för det har visat sig resultera i att storbolagen på energisidan tar ut enorma vinster istället för att se till att alla får bättre och billigare tillgång till miljövänlig energi.

– Närproducerat är ett begrepp som många förknippar med extra kostnader eller dyra produkter. Det ska inte behöva vara så! Det borde egentligen kosta mindre just för att det inte har transporterats långa sträckor över hela världen. Har man dessutom vertical farming som lösning, som vi förespråkar, behövs inga besprutningsmedel och vattenåtgången är en bråkdel av normalt jordbruk eftersom vattnet återanvänds i ett slutet kretslopp. Då kan ska inte den ekologiskt odlade maten behöva vara dyrare än icke-ekologisk mat. Videoklippet i vår ekonomiavdelning nämner hur lokalt producerade småföretag kan växa fram i våra samhällen när människor har mer tid för sig själva och sina intressen.

– Man kan fråga sig hur det kommer sig att de riktigt gamla håller ihop i ett äktenskap, medan yngre generationer har så lätt att skilja sig? Jo, kanske för att de äldre tillhör en generation då man var tvungen att reparera och återanvända det som hade gått sönder istället för att bara skaffa nya saker. Kanske är det samma tankesätt när det kommer till relationer? Kan vi lära oss något av detta i morgondagens miljötänk?

På samma sätt som exemplet ovan behöver vi ett miljövänligt förhålllningssätt där vi lämnar slit-och-släng-samhället bakom oss. Socialliberalerna bygger på en snäll ideologi. Inom socialliberallismen passar det in att saker ska repareras och återanvändas när så är möjligt. Att inte slänga saker ska belönas som en återvinningslön och de som köper reparerade eller återvunna produkter ska kunna köpa det mycket billigare.

Vårt samhälle bygger mycket på att köpa nya saker redan innan de blir slitna och går sönder, såsom mobiltelefoner, datorer, tv-apparater, bilar mm. Socialliberalerna anser att entreprenörer och innovatörer som kan återanvända dessa produkter bör uppmuntras. Därför är forskning viktig för oss som ett led i att skapa fler jobb.

Socialliberalerna anser att Sverige också bör ta ett mycket större och tydligare initiativ i den globala miljödebatten och faktiskt gå i spetsen för att förebygga enorma miljöskador runt om i världen. Ett av många initiativ är att ge betydande skattelättnader för privatpersoner och företag som är mer miljövänliga. Vi vill uppmuntra istället för att beskatta människor och företag. Varför inte kunna dra av skatterna i deklarationen, till exempel?

Men det som gör Socialliberalerna till det verkligt gröna alternativet är att vi vill investera 25 miljarder i forskning och vetenskap för att förbättra och ta fram grön energi till alla. Idag samarbetar vi med ett företag som har uppfunnit hur man utvinner 100 % obegränsad solenergi från rymden och trådlöst transporterar elektricitet ner till jorden. Alla de andra politiska partierna, både i Sverige och andra länder i Europa, debatterar kärnkraft kontra vindkraft eller olja kontra solpanelsparker på åkerjord eller där skogar behöver skövlas. Vi i Socialliberalerna menar att Sverige kan vara ledande inom kort på energiområdet och ett föregångsland genom att satsa på innovativa och visionära teknik som kommer att rädda världen och mänskligt liv på jorden.

Sverige är ett litet land med få invånare. Vi kommer aldrig kunna konkurrera med andra länder om låga löner inom tillverkning eller råvaruutvinning. Men vi har traditionellt alltid varit bra på att utveckla nya uppfinningar, ny design, sport och kultur för att bara nämna några saker. Vi kan sticka ut internationellt om vi skapar nya jobb och vi kan anställa många fler genom att skapa en ny, grön framtid! Det blir inte bara bra för miljön när vi delar med oss ​​av vår kunskap, utan även för den svenska ekonomin.

Vi ser med andra ord hur allt hänger ihop! Om vi ​​vågar satsa på bra utbildning där våra barn lär sig att tänka som riktiga forskare och uppfinnare, och om vi satsar på forskning inom miljöområdet kommer det att leda till nya, framgångsrika och världsledande företag som kommer att kräva specialkompetens och samtidigt skapa fler jobb i en grön ekonomi! Det är så enkelt som det låter, även om våra politiker vill att det ska låta mycket mer komplicerat. Kanske får de det att låta dyrt och jobbigt för att de är rädda för att förlora den politiska makten?

Vad Sverige behöver är en grön, socialliberal väg, nu!