| STARTSIDA | IDEOLOGI | SKAPA JOBBSKOLPOLITIK | SJUKVÅRD | FORSKNINGEKONOMI |

Film från www.newdream.org  med professor Tim Kasser vid Knox College i Galesburg, Illinois, USA.

Kan man köpa lycka för pengar och med nya prylar? Vilket pris har det? Vad händer sen? Ja, det är frågor som är värda att ställa sig. I filmen ovan (inspelad av ett amerikanskt institut men som bygger på forskning och gäller även för andra länder som även nämns i filmen) kan vi få en del av svaren.

För Socialliberalerna är miljön inte bara en liten paragraf i ett partiprogram. Vi är det enda gröna socialliberala alternativet. Det kan vi stolt säga för vi tar de globala och lokala miljöproblemen på största allvar! Som parti undviker vi exempelvis helt att använda oss av utskrivna pappersdokument. Vi ser alla delar som viktiga bidrag till att förbättra miljön.

Det är ingen nyhet för oss svenskar att vi tär alltför hårt på moder jord med alla de resurser som vi får, eller rättare sagt, tar därifrån. Och det är inte heller en nyhet för oss som bor i västvärlden att det är vi som tär allra hårdast och att en stor majoritet av jordens befolkning lever på en liten del av alla resurser. Ändå är det just de fattigaste som drabbas hårdast om vi fortsätter som vi gjort hittills.

Men för att ta miljöhoten på fullaste allvar så måste Sverige börja agera nu! Inte om 50 år. Inte om 20 år och inte heller om 5 år, utan redan i år! Vi kan inte vänta till valupptakten där de flesta partierna kommer med vallöften de ändå inte kan infria på grund av att de målat in sig i ett hörn med diverse avtal och lagar. Vi måste börja arbeta på riktigt bred front redan idag och inte skjuta problemen på framtiden.

Socialliberalerna kopplar inte ihop miljötänk med högre skatter eller dyrare priser. Man kan tänka, leva och äta grönt och miljömedvetet ändå. Vi vill inte att eventuella skatter på exempelvis kött ska drabba de som inte har en röst i valet. Vi ser framför oss att det kommuner och kommunpolitiker kommer göra så snart det exempelvis införs en köttskatt, är att spara in på kött och andra proteiner i våra skolor. För många barn i Sverige är skolmåltiden det enda tillagade målet på dagen. Om vi på fullt allvar vill att våra barn ska vara friska och förebygga framtida sjukdomar och problem så borde det. Men det innebär inte att vi inte ska tänka på miljön för det.

- Närproducerat är ett begrepp som många förknippar med extra dyrt. Det borde inte vara det! Det borde ju kosta mindre just för att det inte fraktats långa vägar. I filmen som vi har på vår avdelning om Ekonomi nämns hur närproducerade småföretagare kan växa fram i våra samhällen när människor får mer tid för sig själva och sina intressen.

- Man kan fråga sig, lite skämtsamt, hur det kommer sig att många äldre människor håller ihop, medan yngre generationer har så lätt för att skilja sig? 
- Jo, för de äldre tillhör en generation när man lagade det som gått sönder istället för att skaffa sig nytt. 

På samma sätt skulle man kunna föra över ett miljötänk på ett helt annat sätt där vi lämnar ett slit-och-släng samhälle bakom oss. Socialliberalerna förespråkar en slags pant på varor som kan lagas och återanvändas. Då får den som inte slänger varan på tippen en slant och den som köper den lagade produkten kan köpa det billigare.

Vårt samhälle bygger mycket på att köpa nytt innan sakerna man har ens hunnit gå sönder, såsom mobiltelefoner, datorer, tv-apparater osv. Socialliberalerna tycker att man borde uppmuntra entreprenörer och innovatörer som kan återanvända dessa produkter. Därför är forskningen viktig för oss som en del i att skapa fler jobb.

Socialliberalerna anser att Sverige också borde ta ett mycket större och tydligare initiativ i den globala miljödebatten och faktiskt gå i täten för att förhindra enorma miljöförstöringar runtom i världen. Ett konkret initiativ är att ge kraftiga skattelättnader till individer och företag som är mer miljövänliga. Vi vill uppmuntra istället för att straffbeskatta folk och företag. Man ska exempelvis kunna dra av på skatten i deklarationen.

Men det som gör Socialliberalerna till det verkligt gröna alternativet är att vi vill satsa många miljarder på forskningsområdet för att förbättra miljö och återvinning. Vi vill att antalet gröna företag ökar med alltifrån hur man återvinner miljöfarliga ämnen till vad vi använder istället för miljöfarliga ämnen på olika områden! Socialliberalerna tror nämligen att Sverige kan skapa många jobb genom gröna företag och vi tror även att Sverige kan bli världsledande på det här området också!

Sverige är ett litet land med få invånare. Vi kommer inte kunna konkurrera med andra länders låga löner i tillverkning eller råvaruutvinning. Men vi kan göra det vi enligt tradition alltid har varit bra på. Att ta fram nya uppfinningar, nya användningsområden, design, idrott och kultur. Vi kan hävda oss internationellt om vi skapar nya jobb och vi kan få igång sysselsättningen genom att skapa en ny, grön framtid! Det kommer inte bara att vara bra för miljön när vi sprider vår kunskap, utan även för den svenska ekonomin.

Med andra ord så ser vi i Socialliberalerna hur allt hänger ihop! Om vi vågar satsa på bra utbildning där våra barn får lära sig att tänka som riktiga forskare och uppfinnare, om vi satsar på forskning inom miljön så leder det till nya, framgångsrika och världsledande företag som kommer efterfråga svenska kompetens på området och skapar fler jobb som i sin tur får igång en grön ekonomi! Det är så enkelt som det låter, även om våra politiker vill få det att låta som något väldigt komplicerat. Kanske har de behovet av att känna sig behövda, vad vet vi?

Men det vi vet är att Sverige måste välja en socialliberal grön väg, nu! 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu