STARTSIDA | DISKRIMINERING | KÄRLEK | MAKT | 5 | 

Mer makt till DIG!

Makt handlar inte alltid om pengar. Många gånger handlar det om strävan att härska över andra och över deras levnadsvillkor. 

Socialliberalerna vill inte att det ska finnas människor som bestämmer över dig och ditt liv. Socialliberalerna vill istället att alla förutsättningar som kan ska ges till dig som individ. 

Makt kan uppnås på olika vis. Vi inom Socialliberalerna ser en tendens att politiker försöker behålla så mycket makt som möjligt. Makt som de kan ha över invånarna. Man gör gärna saker komplicerat så att det ska vara svårt och kännas tungt för en individ att sätta sig in i ett problem. Men faktum är att politik egentligen är allt som du ser och hör och gör varje dag. Politik är en åsikt som du delar med dig av till andra och som genom en dialog om vad som kan vara lämpligt och passar bäst för just dig och din omgivning sedan blir till ett konkret beslut. 

Vi upplever att politiker ofta låter folket tro att de har en makt genom de återkommande valen vart fjärde år, och att man ibland har folkomröstningar som egentligen bara är vägledande, men inte beslutande. Därför vill vi i Socialliberalerna att mer av makten hamnar hos dig och alla andra invånare i vårt land. Vi vill att du har större möjlighet att bestämma över det som berör just dig. 

Vi tror på att om man berörs av något direkt så ökar även intresset för att vilja vara med och påverka. Och om man har ett brinnande intresse för något, oavsett om det handlar om trädgårdsarbete, idrott, mode eller bilar, så är man automatiskt mycket mer pigg på att söka upp information om det egna intresset samtidigt som man är villig att sätta sig in i och läsa mer om hur man löser ett problem.

Det är, i sin enkelhet, det här som politik handlar om. Och det är det som leder till makt. Vi föredrar att makten ligger i dina händer och inte hos få politiker som inför varje val gör allt för att fortsätta ha makten över oss och våra liv.

Det är först när den reella makten ligger hos folket och hos den enskilde individen som vi har en verklig demokrati. Därför är den här frågan mycket central för oss och ligger oss varmt om hjärtat. Att resonera så är mycket, mycket socialliberalt!

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu