STARTSIDA | DISKRIMINERING | KÄRLEK | MAKT | 5 | 

Det är fint att bry sig om varandra!

Att visa kärlek och omtanke är ett väldigt socialliberalt synsätt. Det är inte en slump att människor mår bättre när man får kärlek eller när någon visar att de bryr sig om oss. På samma sätt berörs alla människor av den respekt de möts av och även av den omtanke som visas dem även när den kommer från människor vi egentligen inte känner.

Det kan röra sig om den omtanke och omsorg vi visar våra barn, respekt gentemot våra äldre, öppenhet till främmande människor och vänlighet med våra dagliga kontakter med medmänniskor i alla tänkbara miljöer och situationer.

Det är inget självklart och tyvärr får vi svenskar ibland höra att vi är inneslutna och tråkiga, ibland även sorgsna människor. Men vårt land är fullt av glada, positiva och omtänksamma personer att den bilden egentligen inte stämmer. Men vi kan hålla med om att det många gånger kan krävs en kraftansträngning för att öppna upp sig för andra människor. 

För visst håller vi väl alla med om att en så enkel sak som ett vänligt leende (även från en vilt främmande människa) i vår vardag kan lysa upp vår tillvaro och göra en hel dag annorlunda som gör att vi sprider vidare en glädje till även andra människor?

Den här typen av öppenhet, omtanke och i vissa fall även visad kärlek, leder till en större tolerans, respekt och förståelse för varandra. Genom att kommunicera med ord och kroppsspråk så ökar även vår kunskap om varandra och genom den når vi ett samhälle i harmoni där man inte letar efter syndabockar och där man inte skuldbelägger grupper eller individer.

Tänker du som vi? Välkommen till en socialliberal värld! Vi strävar efter ett mänskligare Sverige där vi alla är en del av framtiden!   

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu