| STARTSIDA | SKAPA JOBB | SKOLPOLITIKUNGDOM | SJUKVÅRD | FORSKNINGMILJÖEKONOMI |

Att forskning är viktigt, ja till och med livsviktigt, är det inte alla som känner till. Kommunikationen mellan forskarvärlden och allmänheten är inte fullt så god som den borde. Den svenska staten har under lång tid varit mindre lyckad på att förse samhället med nya rön som på ett lättförståeligt ska kunna tas in av en vanlig medborgare som inte sysslar med forskning.

Att forskning behövs är inte heller så självklart för alla. Många tänker inte på att exempelvis barnadödligheten minskat pga forskningsrön, att många epidemier nästan utrotats med hjälp av vaccin framtaget genom forskning. 

Istället relaterar många människor till framtagning av rymdfarkoster, resor till andra planeter och studier om mörk materia - sådant som man inte tror kommer en själv till direkt nytta. Men även på dessa områden finns många produkter och en hel del kunskap som kommit oss till nytta i vardagen. det kan röra sig om effektivare solceller och batterier, bättre tyg till kläder osv.

Senaste åren har anslag till forskningen minskat. Sveriges högskolor och universitet får mindre anslag och i vissa fall även läggs ner på vissa orter. Regeringen och politikerna försvarar sig med att studentkullarna minskar och att de som studerar på våra högre utbildningar är utlandsstudenter och att dessa inte borde får gratis utbildning.

Antalet studerande på högskolor och universitet leder till att fler får tillgång till forskningen, att fler människor kommer i kontakt med forskning och att man även efter sina studier på ett lättare sätt söker hjälp från forskningen. Att i det läget minska ner på platser och resurser till den akademiska världen är att motarbeta en bättre framtid. Då spelar det ingen roll om man kallar sig framtidens parti eller framtidspartiet. Det är helt enkelt fel.

Socialliberalerna vill öka anslagen drastiskt till forskning som sker både på högskolor och universitet, men även de som sker på företag som framför allt forskar kring 'grön' forskning, dvs rena energikällor, rena och icke-förstörande kemikalier m.m.

Socialliberalerna har konkreta förslag på hur och var ekonomiska resurser, men även personella resurser, ska tas ifrån för att öka tillgången på forskning och framför allt spridningen av dess framgångsrika resultat. Sverige kan inte konkurrera med billig arbetskraft, men vi kan definitivt konkurrera med vårt kunnande, med uppfinningar och med nya upptäckter. Sverige har en lång historia och kultur kring dessa områden. Det är här vi kan hävda oss internationellt! Därför vill Socialliberalerna satsa mycket mer på forskning och utveckling!

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu