STARTSIDA | DISKRIMINERING | KÄRLEK | MAKT | EU | 5 | 

För fredens, demokratins och för folkets skull!

Den 25 maj var det val till Europaparlamentet. Vi vill tacka så hjärtligt för de som röstade på oss. Du kan rösta på oss även i kommande val från hela landet! Läs om hur du gör och var du hittar valsedlar om du vill rösta på Socialliberalerna. Du vet väl om att du även kan rösta på dig själv? Se även vår valfilm.

Enligt Socialliberalerna bör EU ha hand om "rätt" frågor. I dagens EU-debatter kan man höra hur kandidater till EU-parlamentet pratar om allt ifrån snusförbud, storleken på äpplen och färgen på olivolja, till att stoppa gränserna för människor och hindra folk från att jobba i andra länder.

För Socialliberalerna handlar EU om att bevara den vänliga inställningen mellan länderna, att alla medborgare ska få leva i demokratier och få bestämma över sina liv som individer och ändå kunna räkna med att man har ett socialt skydd var man än befinner sig. Idag finns det många svenskar som jobbar i andra länder och de ska ändå känna att de har samma fri- och rättigheter som de som valt att bo kvar i Sverige. På samma sätt ska rättigheter för andra som kommer till Sverige gälla.

EU och europafrågor bör handla om alla sorters frågor som inte berörs av de gränser som ritats upp av makthavare genom historien. Exempel på den typen av frågor är; miljöfrågor, mänskilga rättigheter, barnkonventionen, sociala skyddsnät, juridiska rättigheter för individen m.fl.

Socialliberalerna anser inte att man ska lägga pengar på att bygga upp byråkrati kring frågor som kan bestämmas av lokala politiker eller av politiker i Riksdagen. Samtidigt vill vi värna om individens rätt till bra vård, utbildning, jobb och annat som vissa regeringar helt enkelt misskött! Där ska EU kunna sätta höga krav på ländernas misskötsel och granska deras myndigheter så att varje EU-medborgare ska kunna känna att man får stöd om ens land inte tar tillgodoser de rättigheter man har. Det handlar inte bara om rättigheter som handikappad, hbtq-person, invandrare eller om man är kvinna, utan även att man har rätt till ett drägligt liv, bostad, utbildning, jobb och ett hälsosamt liv med ren miljö och goda möjligheter att delta i ett demokratiskt samhälle! 

Eftersom Sverige som land, och befolkningsmässigt, är ett litet land så kan man genom EU göra sin röst hörd även i större sammanhang när man exempelvis vill bekämpa extrem fattigdom, förhindra krig och utnyttjande av barn och andra människor som fortfarande idag lever i slavliknande förhållanden. Som en större röst kan man förhoppningsvis påverka mer. Som en viktig röst kan man förändra och förbättra hela världen, eftersom vi socialliberaler inte anser att vårt engagemang och omtanke ska sluta vid Europas gräns.

Socialliberalerna kämpar för en bättre värld! Vill du vara med och göra skillnad? Fundera då på om du vill engagera dig i Socialliberalerna, på dina villkor, i det som just du tycker är viktigt, och med frågor som berör dig!

Med Socialliberalerna kan vi göra det bättre för människor världen över, för bevarandet av miljön och förbättra klimatet. Det är socialliberalt!

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberlerna.eu