Ekonomisk politik

Sveriges Socialliberala parti

Se filmklipp

På den tiden då Bertil Ohlin introducerade socialliberalismen i Sverige missförstod de andra partierna den ekonomiska politiken. Det sägs ofta att socialliberalism och ekonomi är oförenliga. Vi tror att vi kan bevisa att det är fel. Socialliberalism och ekonomi kan fungera tillsammans på ett fantastiskt sätt.

Socialliberalerna är, till skillnad från många andra partier, medvetna om vad som händer i vår omvärld och med vår planet. Vi inser att kapplöpningen om pengar och rikedom har varit målet för våra förfäder under de senaste hundra åren och att de därför gjort allt för att vilseleda folket. Filmklippet ovan är gjort av ett amerikanskt institut, men Nederländerna nämns som ett gott exempel så det kan lika väl passa in på Sverige, anser vi.

Socialliberalerna är ett medvetet parti som tänker på miljön, på människor i allmänhet genom att utgå från FNs mänskliga rättigheter, på välstånd och på en bättre framtid för alla utifrån de globala målen, och inte bara de rika!

Om Sverige vill vara ett framgångsrikt samhälle i framtiden måste det också ske en förändring kring hur man tänker på vad som är viktigt i livet. Är det mycket viktigare att jobba 10-16 timmar om dagen och sedan inte hinna umgås med sina egna barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, eller är det viktigare att vi tar väl hand om oss själva och våra nära och kära?

För de flesta har frågan ett självklart svar. Vissa kanske funderar några sekunder på frågan innan de svarar (för det är inte alltid lätt att komma hem helt utmattad och t.ex. höra barnen bråka och tjata) men snart inser nog de flesta av oss att allt detta beror på hur vi blir stressade och pressade av samhället i stort. Anledningen till all stress och press är i de flesta fallen att vi har stora lån och höga räkningar att betala. Därför tvingas vi tjäna mer pengar för att klara vardagen, vilket slutar med att vi inte hinner med familjen och våra egna intressen.

För att vara mer specifik: det ekonomiska system som allt är uppbyggt kring idag är också det ekonomiska system kring vilket allt har kollapsat under de senaste decennierna. Efter kommunismens kollaps på 1980- och 1990-talen trodde många att det amerikanska kapitalistiska systemet var det bästa. Folk var övertygade om att den fria marknadsekonomin var det som skulle hjälpa alla att komma på fötter igen och att det nu var upp till konsumtionen att få fart på finansvärldens snurrande hjul. Men så kom finanskrisen 2008 och bevisade att vi hade fel igen.

Med ett system som drivs av banker och banklobbyister har politikerna köpt en politik som går i en annan riktning än den som är bäst för det svenska folket. Med en sådan syn på ekonomin är politiken bunden att följa de krav och villkor som ställs av banksystemet. Under sådana förutsättningar är det svårt att kombinera socialliberalism med ekonomi. Men genom att bryta sig loss från systemet som gång på gång visat sig ohållbart och farligt för ett land och dess medborgare, och som bara har gynnat bankerna, kan man faktiskt kombinera vår politik, socialliberalism, med ekonomi.

Låt oss förklara hur vi anser att det hela hänger ihop:

Bankerna (världen över) har inte producerat sedlar och mynt senaste decennierna – det gör länders nationalbanker – utan de har ”skapat” värdepapper så att svenska folket har kunnat låna pengar till konsumtion. Bankerna har då uppmanat Riksbanken att sänka räntorna (eftersom bankerna lånar pengar av Riksbanken) så att de i sin tur kan låna ut pengar till folket. Genom lobbyister har bankerna uppmanat politiker att föra en politik som övertygar invånarna att konsumera ”för att hålla de ekonomiska hjulen igång”. Samtidigt har bankerna tecknat försäkringar mot värdepapperen för att de saknar värden. På så sätt kommer bankerna att tjäna pengar en dag när hela systemet kollapsar igen på grund av att värdepapperen är värdelösa. Så det är oundvikligt att säkerheterna för lånen en dag kommer att vara värdelösa. För några decennier sedan hände detta när det blev allmänt känt att värdepapperna var helt värdelösa (genom ett slags ”lagliga” pyramidspel där investeringsbankerna lurade folk att investera sina pengar längst ner i pyramiden och som förlorade allt eftersom allt värde bara byggde på rena spekulationer). Många regeringar tvingade flera investeringsbanker att stänga ner sina verksamheter, men de stora bankerna som hade lånat ut pengar till medborgarna räddades av regeringarna trots att de också hade sålt värdelösa fonder, aktieportföljer etc. Samtidigt höjdes avgifter och räntor på lånen så att invånarna och låntagarna blev tvungna att betala dubbelt – dels av skattebetalarnas pengar som krävs för att rädda bankerna, dels genom de räntor och avgifter som man fortfarande måste betala. 

Det finns flera bevis och utredningar som styrker de beskrivna fallen ovan och fortfarande händer det dagligen att banklobbyister pressar politiker både i Sverige och i EU att fortsätta hålla fast vid detta system, helt enkelt för att detta är det enda systemet där banker kan fortsätta göra stora vinster och fortsätta att ta ut höga avgifter som sedan delas ut som vinst till ägarna.

Folket å andra sidan, som inte har några pengar att anställa lobbyister för att påverka politiker, förblir de stora förlorarna.

Majoriteten av svenska folket har i olika mätningar sagt att de är emot vinstuttag inom skolor och sjukvården, oavsett vilket parti de röstar på. Socialliberalerna ifrågasätter inte dessa undersökningar utan håller givetvis med om att kvalitet går före stora vinstuttag. Socialliberalerna anser att bankerna och finanssektorn måste begränsas från vinstuttag, bonusar och mångmiljonlöner om det alltid i slutändan är skattebetalarna som ska hjälpa till att rädda dem varje gång det är finanskriser. Vi anser att man måste vara konsekvent med hur man styr olika privata sektorer som finansieras av skattebetalarna, oavsett om det är utbildnings- eller sjukvårdspengar eller krispaket som staten skickar till bankerna.

Genom att rösta på, eller engagera dig i, Socialliberalerna har du en stor chans att förändra och göra rätt!

Vi vill helt enkelt bygga ett nytt, modernt Sverige med ett nytt ekonomisystem där den sociala biten ingår. Sverige ska vara ett land för alla med mer tid för alla och högre livskvalitet för alla! Det är faktiskt möjligt och för att nå dit behöver Sverige ett innovativt och visionärt parti i regeringen som ser möjligheterna och som är redo att göra vad som krävs för att nå målen. Socialliberalerna är det partiet!

I våra budgetförslag har vi både sänkt skatter för folket och ökat anslagen till sjukvård, skolor och utveckling av nya företag samt kunnat minska arbetsbördan för individerna. Det är socialliberalism i en ekonomisk och ansvarstagande politik som vi tror att framtidens ekonomer och länder kommer följa.