| STARTSIDA | SKAPA JOBB | SKOLPOLITIKUNGDOM | SJUKVÅRD | FORSKNINGMILJÖEKONOMI |

Socialliberaler har alltsedan Bertil Ohlins tid varit missuppfattade av andra partier när det gäller den ekonomiska politiken. Man menar ofta att socialliberalism och ekonomi är oförenligt. Vi är fast övertygade om att vi kan motbevisa detta påstående.

Socialliberalerna är till skillnad från många andra partier medvetna om vad som händer i vår omvärld och med vår planet. Vi inser att den jakt på pengar och rikedom som varit föregångarnas melodi de senaste hundra åren också har varit vilseledande. Filmen ovan är förvisso gjord av ett amerikanskt institut, men i exemplet nämns Nederländerna som ett gott exempel. 

Socialliberalerna är ett medvetet parti som tänker på miljön, på människan, på välmående och på en bättre framtid. Det är många som vill kalla sig ett framtidsparti, men vi är det parti som vill se en bättre framtid!

Om Sverige ska kunna hålla i framtiden så måste det också ske omvärderingar om vad som är viktigt här i livet. Är det mycket viktigare att jobba 10-16 timmar om dagen och inte hinna med att vara med sina egna barn, sina föräldrar eller mor- och farföräldrar, eller är det viktigare att vi tar väl hand om oss och våra nära och kära? 

Frågan har i många fall ett självklart svar. En del kanske funderar ett par sekunder på frågan innan de svarar (för det är inte alltid lätt att komma hem helt slutkörd och t.ex. höra barnen bråka och tjata) men snart inser nog de flesta av oss att allt det här beror på hur vi stressen och tidspressen skruvats upp. Och anledningen till detta, i de flesta fallen, är att vi sitter med stora lån och kostnader som ska betalas. Därför tvingas vi tjäna mer pengar för att klara av vardagen och hinner inte med familjen och de egna intressena.

För att vara mer konkreta: det ekonomiska systemet kring vilket allt är uppbyggt idag, är också det ekonomiska system kring vilket allt kollapsat de senaste åren. Efter kommunismens kollaps på 80- och 90-talet trodde många att det amerikanska kapitalistiska systemet hade fritt fram. Man var helt övertygad om att den fria marknadsekonomin var det som skulle hjälpa alla på fötter och att det nu var upp till konsumtionen att sätta fart på de snurrande hjulen i den finansiella världen. 

Med ett system som drivs av banker och bank-lobbyister så har politikerna drivit en politik i en annan riktning än den som är bäst för det svenska folket. Med en sådan syn på ekonomi så är politiken bakbunden att följa de krav och villkor som ställs av bankväsendet. Då blir det självfallet ingen socialliberal politik, och då är det, kan man säga, svårt att kombinera socialliberalism med ekonomi. Men genom att bryta upp från det system som gång på gång visat sig ohållbart för ett land och för dess invånare, och som istället gynnat bankerna, så kan man faktiskt kombinera vår politik med ekonomi.

Vi ska förklara hur det hänger ihop:

Bankerna (världen över) har inte tillverkat sedlar och mynt - det gör länders riksbanker - men de har "skapat" värden av papper så att svenska folket har kunnat låna pengar till konsumtion. De har då uppmanat riksbanken att sänka räntorna (eftersom bankerna lånar pengar av riksbanken) så att de i sin tur kan låna ut pengar till folket. Genom lobbyister har de sedan uppmanat politikerna att driva en politik där man uppmanat invånarna till konsumtion "för att hålla hjulen igång". Samtidigt har bankerna tagit försäkringar mot och "slagit vad om", att de "värdepapper" som de skapat för att kunna ge lån egentligen är värdelösa och därför en dag inte kommer vara värda något alls. Så när det för något årsedan kom fram att värdepappren var helt värdelösa (genom ett slags "lagligt" pyramidspel där de som satsat pengar längst ner i pyramiden till slut inte fick ut några pengar eftersom allt värde bara var rena spekulationer) så var det många regeringar som tvingade en hel del investmentbanker att stänga igen. Men de stora bankerna som lånar ut pengar till invånarna räddades av många länders regeringar trots att även de hade sålt värdelösa fonder, aktieportföljer m.m. Samtidigt höjdes avgifter och räntor på lånen så att invånarna och låntagarna fick vara med och betala två gånger - dels genom att skattebetalarnas pengar som krävdes för att rädda bankerna, och dels genom de räntor och avgifter som man fortfarande får betala. 

Det finns flera bevis och utredningar som visar ovanstående, och det förekommer fortfarande idag att bank-lobbyister ligger på våra politiker både i Sverige och i EU att vi fortfarande ska hålla kvar vid det här systemet. För det är det enda systemet där bankerna kan fortsätta göra stora vinster och fortsätta ta ut höga arvoden och aktievinster till ägarna.

Folket, däremot, som är den stora massan och som inte har några pengar att anlita lobbyister att påverka politikerna, förblir därmed de stora förlorarna.

Majoriteten av svenska folket har i undersökningar sagt sig vara emot vinstuttag i skolan och vården, oavsett vilket parti man röstar på. Socialliberalerna ifrågasätter inte dessa undersökningar och håller självklart med om att kvalitet går före vinstuttag. Men på samma sätt anser vi att bankerna och den finansiella sektorn isåfall måste begränsas ifrån vinstuttag, bonusar och mångmiljonlöner om det alltid i slutändan är skattebetalarna som måste gå in och rädda dessa varje gång en fastighetsbubbla spricker eller en finanskris av diverse slag inträffar. Vi menar att man måste vara konsekvent med att gå in och styra upp olika privata sektorer som finansieras av oss skattebetalare, oavsett om det är genom skol- och vårdpeng, eller krispaket som staten skjuter till bankerna. 

Genom att rösta på och framför allt engagera sig i ett parti som Socialliberalerna så har vi en stor chans att göra om och göra rätt!  

Så vi vill helt enkelt bygga ett nytt Sverige med ett nytt ekonomiskt system där den sociala biten finns med. Ett Sverige med plats för alla, med mer tid för alla, med mer kvalitet för alla! Det går, men då måste man ha ett parti som ser möjligheterna och som är redo att göra vad som krävs för att nå dit. Socialliberalerna är ett sådant parti! 

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu