STARTSIDA | DISKRIMINERING | KÄRLEK | MAKT | 5 |

Vårt land tillhör oss alla!

Det är beklagligt att vi befinner oss en bit in på 2000-talet och fortfarande har diskriminering i Sverige. Socialliberalerna är emot all slags diskriminering som har att göra med kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning att göra. 

Det spelar ingen roll om det är en offentlig person som t.ex. en minister i regeringen eller en privatperson ute i landet som diskriminerar en annan invånare i vårt land. Det är lika mycket fel. Det ska inte behöva råda någon orättvisa vad gäller löner, rörelsefrihet, arbete eller utbildning. Vi är alla lika mycket värda. 

Det kan verka överflödigt att ens ta upp diskriminering men vi socialliberaler står för jämlikhet och vi vill försvara allas rättigheter oavsett om man är gammal nog eller tillräckligt frisk för att föra sin egen talan. Dagligen ser vi övertramp av dessa rättigheter och vi underkänner därför regeringens och riksdagspartiernas arbete på området.  

Enligt diskrimineringslagen har alla arbetsgivare, skolor och högskolor skyldighet att förebygga all slags diskriminering. Det är här som vi socialliberaler anser att man misslyckats med genom att inte ta tillräckligt bra politiska beslut som gör att diskriminering fortlever. Vi vill föra en helt annan inriktning så att folk och barn inte drabbas. När det väl skett kan det i många fall vara förödande för individen och i vissa fall till och med försent.

Att inte ta diskrimineringslagen på större allvar både som arbetsgivare, skolpersonal eller politiker borde i sig leda till allvarliga följder och böter för den som missat med förebyggande åtgärder. Även om många klagar och säger att man inte kan försäkra sig till 100% mot diskriminering så är inte vi i Socialliberalerna till freds med detta. Staten ska arbeta för att komplikationer inte uppstår. Annars är risken att samhället bara riktar in sig på bestraffning av följderna. Vår politik genomsyras rakt igenom med förebyggande åtgärder och diskriminering är inget undantag.

Man ska i vårt Sverige under 2000-talet inte behöva höra kommentarer som t.ex. -Jag är inte rasist men..., eller -Jag har ingenting emot bögar, men... 

Vill du göra skillnad och vara med och påverka ska du inte tveka att ge Socialliberalerna ditt stöd. Vi agerar som socialliberaler och hur man hanterar sådana här problem betyder mer än vad man bara säger i ord. 

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu