Kategori: Medmänsklighet

Sveriges Socialliberala parti

Svenska folkets förtroendekapital för riksdagspartierna är förbrukat!

Det finns idag ingen komplett svensk riksdag som värnar om individens rättigheter i samhället och aktivt arbetar utifrån FNs mänskliga rättigheter. Att det behövs förändring råder det ingen tvekan om. Dagligen påminns vi om auktoritärt våld, både i fysisk, mental och monetär form. Många tidigare politiker har öppet förklarat att de tappat förtroende för de…
Läs mer