STARTSIDA | VÅLDTÄKTER | MISSKÖTSEL | ARBETSLÖSHET | SJUKDOM | FATTIGDOM | BOSTÄDER | TEKNIK | 

Det kan verka som något man tar för givet, men alla har inte tak över huvudet. Alla som vill ha ett jobb eller studera på annan ort har inte möjlighet att flytta dit där jobben finns av den enkla anledningen att det inte finns bostäder så det räcker eller är väldigt oåtkomligt för den som inte har ett jobb.

Socialliberalerna ställer inte upp på den bostadspolitik som drivits de senaste decennierna. Det har hämmat tillväxten och utvecklingen av regioner och företag, men även personer från att känna trygghet genom att ha ett jobb och en bostad. 

Tanken är inte att på måfå slänga upp en miljon bostäder som blir stora betong-klotsar som i framtiden kanske måste rivas på grund av en ändrad marknad. Tanken är heller inte att diskutera marknadens rättighet att få bestämma hyror eller att staten ska gå in och bestämma vilka hyresnivåer som ska gälla.

Istället är det ur ett rättighetsperspektiv vi måste titta! Först och främst måste alla ha tillgång till en bostad, oavsett var man vill bo och av vilken anledning!

Politiker och näringsliv glömmer ofta bort - eller väljer att bara se problemet ur en synvinkel - när man pratar bostadspolitik.

Socialliberalerna menar att bostäder ska finnas där de behövs och till det ändamål som krävs av de som flyttar dit, eller av arbetsmarknaden och av studieskäl. Det betyder att en student som inte får ha en större inkomst än vad studielånet tillåter ska heller inte behöva söka extra lån eller behöva vara miljonär för att kunna studera på en ort. Det ska inte heller behöva betyda att den som söker arbete på en ort där företagen växer i antal eller ökar antalet anställningsplatser måste skuldsätta sig innan man ens fått ett arbete som betalar hyran. 

I vissa fall krävs att familjer flyttar till passande bostäder, men i många fall är det ungdomar som behöver tillgång till bostäder för att snabbt kunna ta en anställning eller kunna studera. 

Därför menar vi i Socialliberalerna att den infrastruktur och logistik med möjligheter att ta sig till och från ett arbete, eller skola, samt det boende som krävs för att Sverige ska kunna växa och utvecklas som land, är en mycket viktig del av framtidens politik. Men för det krävs det att politikerna lyssnar på invånarna. Vi anser att det idag inte finns tillräckligt många politiker som tittar på vad som behövs, utan försöker efter eget huvud eller egna intressen driva utvecklingen i fel riktning. 

Det påverkar hur samhället ser ut och hur det är uppdelat på rika och fattiga områden. Det påverkar även hur vi är kapabla till att ta emot nya invånare på en ort och rörligheten för invånarna inom landet.     


 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu