STARTSIDA | VÅLDTÄKTER | MISSKÖTSEL | ARBETSLÖSHET | SJUKDOM | FATTIGDOM | BOSTÄDER | TEKNIK | 


Arbetslöshet är inte längre något man väljer. Det fanns en tid när man själv kunde välja att stå utanför arbetsmarknaden. Då åkte busskaravaner till Medelhavs-området och jagade arbetskraft för att fylla de tomma platserna i industrin.

Idag kan i stort sett vem som helst bli arbetslös. Förr kunde stora företag vara "säkra" arbetsplatser. Idag finns ingen säkerhet beroende på storleken på ett företag. Det ekonomiska systemet har gjort att det spekuleras i företagens värde, företag kan få utländska ägare som flyttar verksamheten utomlands och globaliseringen gör att vi är mer känsliga för konkurrens på arbetsmarknaden.

Att bli arbetslös kan i många fall vara förödande om man sitter fastlåst till samma ort med bostadslån eller andra utgifter som i värsta fall kan leda till fattigdom

Socialliberalerna ser dessa människor och vi ser hur man kan undvika att hamna där. Här måste den statliga apparaten fungera. Idag tycker vi inte att den är tillräckligt bra eftersom resultatet är att många står utanför arbetsmarknaden. 

De åtgärder som vi skulle vilja genomföra skulle kunna ge uppemot en halv miljon nya arbetstillfällen, skulle vara anpassade till individen och utvecklande för samhället, samt med stor sannolikhet förbättra hälsan hos befolkningen. 

Nyttan av jobben som skulle skapas, känslan av att vara behövd och möjligheten till egen försörjning, är faktorer som spelar en viktig roll i varför vi tänker som vi gör inom Socialliberalerna. Det är "tvånget" att alla måste ha jobb, eller känslan av utanförskapet bara för att man inte lyckats få ett jobb, som ska vara anledningen till att man har ett jobb. Istället är det viljan, välmående och samhörighet där ingen känner sig utanför, som vi eftersträvar!

Därför är det också viktigt med bostäder till alla, rörligheten och acceptansen att vi alla är olika, som Socialliberalerna vill satsa på. 

Till skillnad från andra partier och politiker kan vi med vår politik, vår omtanke om medborgarna och vårt synsätt på hur socialliberalism och ekonomi går ihop, se till så att vi blir ett rikare och friskare Sverige! Vi vet att man kan arbeta på annorlunda sätt mot vad man gjort decennier tidigare. Vi vet att nya idéer väcks och att Sverige än en gång kan bli världsledande på många områden. Nu behövs det bara en regering som ser alla dessa möjligheter!

En socialliberal regering skulle se till att alla som är arbetslösa även får möjlighet till utbildning vid något online-universitet. Det skulle hjälpa individen att utvecklas, känna att den kan lyckas och lär sig nytt, samt utöka sina intressen och nätverk som kan leda till nya, spännande jobb! En socialliberal regering skulle se det som en viktig uppgift att lyfta sina medborgare oavsett var i livet de befinner sig, inklusive de arbetslösa!


 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu