STARTSIDA | DISKRIMINERING | KÄRLEK | MAKT | 5 |


anledningar till att gå med i Socialliberalerna!

1. Om du anser dig vara socialliberal så är Socialliberalerna det enda alternativet. För oavsett om andra partier gärna kallar sig socialliberala och har en och annan medlem som är socialliberal så ser man att den politik de för inte är konsekvent socialliberal utan mer handlar om vad som passar politikerna själva. 

2. I Socialliberalerna har vi kul ihop. Det märker man på vilka medlemmar som söker sig till oss. Vi har människor som är bra på olika saker, medmänskliga, dynamiska och som ser sig själva som goda samhällsmedborgare. Hos oss tar vi hand om varandra och låter var och en välja vad man ska göra. Det är då det blir bäst, när man får göra det man tycker är roligt. 

3. Det är helt gratis att gå med i Socialliberalerna! Det kommer det alltid att vara. Vi tycker inte att man ska behöva betala för att få vara med och tycka till om hur ens egen stad, by eller land ska styras. Därför erbjuder vi ett helt gratis medlemskap i Socialliberalerna.

4. Vi ger alla medlemmar lika mycket att säga till om. Det spelar ingen roll vem du är, vi låter våra medlemmar vara med och bestämma samt fritt kandidera till alla poster inom partiet. Vi söker inte upp våra medlemmar enbart vart fjärde år för att de ska hjälpa till med valkampanjer. Om du känner att du är bättre på att sköta ekonomin, ordna jobben och förbättra skolan och vården så är du välkommen att ta för dig. 

5. I Socialliberalerna är alla lika värda och vem som helst, medlem eller icke medlem, är välkommen att prata med oss som finns i partiet och om vår syn på saker i samhället. Vi ser det som vår skyldighet att hålla kontakten med medborgarna. Man kan nå oss på facebook eller genom att maila till oss. Man kan även vara med och dela med sig av sina åsikter i våran egna tidning. Framför allt så ser vi det som vår roll att hjälpa dig och informera dig om det som du vill veta. Som medlem hos oss är det inte du som ska finnas där för partiledaren, utan det är partiledaren och alla de andra i partiet med uppdrag som finns här för att hjälpa Dig!


 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu